Jordanian חברת התרופות מחליף שמן Tullow על FTSE 100

Jordanian חברת התרופות מחליף שמן Tullow על FTSE 100
אתה קורא המזרח התיכון, זיכיון בינלאומי של מדיה. חברת היקמה פרמצבטיקה היא כעת חברת התרופות הרביעית שעליה לעשות זאת במדד ה- FTSE 100. ה- FTSE 100, הנמצא בבעלות הבורסה בלונדון, הוא מדד רבעוני שמכיל את 100 החברות המובילות בבורסה בלונדון, במונחי שווי השוק שלה. שווי השוק של היקמה הוא כמעט 4 מיליארד לירות שטרלינג, שהפיל את Tullow Oil, בשל ערכו הצטמצם מ -4 ליש"ט.

אתה קורא המזרח התיכון, זיכיון בינלאומי של מדיה.

חברת היקמה פרמצבטיקה היא כעת חברת התרופות הרביעית שעליה לעשות זאת במדד ה- FTSE 100. ה- FTSE 100, הנמצא בבעלות הבורסה בלונדון, הוא מדד רבעוני שמכיל את 100 החברות המובילות בבורסה בלונדון, במונחי שווי השוק שלה. שווי השוק של היקמה הוא כמעט 4 מיליארד לירות שטרלינג, שהפיל את Tullow Oil, בשל ערכו הצטמצם מ -4 ליש"ט. 6 מיליארד ליש"ט. 3 מיליארד דולר כתוצאה של ירידה במחירי הנפט. היקמה פרמצבטיקה זכתה לעלייה של 21% ברווחים, וכיום היא דנה במונחים של איגרות חוב פוטנציאליות עם סיטיגרופ, ברקליס, HSBC והבנק הלאומי של אבו דאבי.