האם האתר שלך מוכן ל- Google של אלגוריתם גדול שינוי? (אינפוגרפי)

האם האתר שלך מוכן ל- Google של אלגוריתם גדול שינוי? (אינפוגרפי)
קשורים: אפריל 21 האם ההזדמנות האחרונה שלך עבור אופטימיזציה למכשירים ניידים לפני 'Mobilegeddon'

קשורים: אפריל 21 האם ההזדמנות האחרונה שלך עבור אופטימיזציה למכשירים ניידים לפני 'Mobilegeddon'